Daglig verksamhet

WePower

Fikaservice och jobba i kiosk på Fyrisborg.

We Power.jpgDet här arbetar vi med

  • Stå i kiosk
  • Hålla rent och diska i matsalar och pausrum
  • Ordna fikabeställningar och luncher
  • Kasta kartonger och hjälpa till i huset
  • Fylla på förbrukningsmaterial

Vi är en grupp som arbetar på Fyrisborg. Vi står i kiosken och hjälper till på våningarna. Våra dagar varierar beroende på hur mycket besökare och fikabeställningar vi har. Vi väljer själva vilka arbetsuppgifter vi önskar göra av det som behövs och sätter vårt egna dagsschema. På lugna dagar bygger vi pussel och går promenader.

Vi har en arbetshandledare på plats hela dagen som stöd när du önskar.

Arbetstider

Måndag till fredag 7.30-16.00. Du väljer själv de tider och dagar som passar dig.

Vår arbetsplats

Fyrisborg är ett stort hus med fem våningar. Ibland är det mycket folk men då är det skönt att vi har ett eget rum på nedre botten. Här kan vi även ha våra möten. Lunchen äter vi i stora personalmatsalen.

Adress: Fyrisborgsgatan 1, Uppsala

Telefon: 018-727 71 45, 076-101 99 01

Så får du jobb inom daglig verksamhet

Uppdaterad: