äldre par

Syn- och hörselstöd

Stöd som underlättar vardagen. Syn- och hörselinstruktören ger stöd och träning som underlättar för dig som är syn- och/eller hörselskadad att klara vardagslivet i din hemmiljö och ditt närområde.

Syn- och hörselinstruktören ger stöd och träning som underlättar för dig som är syn- och/eller hörselskadad att klara vardagslivet i din hemmiljö och ditt närområde.

Du kan också få orienteringsträning och ledsagning till Syn- och hörcentralen, ögon- eller öronläkare och andra syn- och hörselrelaterade aktiviteter.

Syn- och hörselinstruktören gör hembesök. Verksamheten är avgiftsfri.

Kontakt

Linda Almström
Telefon: 018-727 51 64
E-post: linda.almström@uppsala.se

Lena Enlund
Telefon: 018-727 23 14
E-post: lena.enlund@uppsala.se

 

Uppdaterad: