äldre par

Syn- och hörselstöd

Stöd som underlättar vardagen. Syn- och hörselinstruktören ger stöd och träning som underlättar för dig som är syn- och/eller hörselskadad att klara vardagslivet i din hemmiljö och ditt närområde.

Om du har en syn- eller hörselskada kan du få kostnadsfria råd och stöd av en syn- och hörselinstruktör för att så långt som möjligt klara dig själv i det dagliga livet. Det kan handla om att hantera syn- och hörhjälpmedel, öva dagliga sysslor i hemmet, rådgivning eller annat stöd som du behöver.

Syn- och hörselinstruktören gör hembesök. Verksamheten är avgiftsfri.

Vi utför inte installationer av tekniska hjälpmedel utan där hänvisar vi till förskrivaren.

Kontakt

Telefon: 018-727 88 00
Telefontider:
Må 10-12
Ti 10-12 och 13-15
To 10-12 och 13-15

 

 

Uppdaterad: