Tingets café

Du som söker en meningsfull aktivitet i vardagen!

Vi erbjuder dig en strukturerad sysselsättning där du får möjlighet att lära dig olika arbetsmoment i vårt café, vara en del av ett sammanhang och en gemenskap.

Tillsammans med handledare upprättar vi en individuell planering utifrån dina behov och förutsättningar.  

Välkommen att boka in ett studiebesök!Kaffe med kakfat

Ring 018-727 50 60 och fråga efter Kerstin

Kontakta oss

Tingets café
Vaksalagatan 16
Uppdaterad: