Anpassning med anledning av coronaviruset (covid-19)

Den 7 september startar dagverksamheterna med anpassning för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att antalet besökare i dagverksamheten blir färre. Du kan därför troligtvis inte besöka dagverksamheten i samma omfattning som det står i ditt biståndsbeslut. Du blir kontaktad av din dagverksamhet. Ni kommer överens om vilka dagar du kan besöka verksamheten. 

Vi följer noga utvecklingen av coronaviruset och agerar enligt rekommendationer från ansvariga myndigheter, som Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala.

Läs mer om hur kommunen hanterar coronapandemin på uppsala.se.

Eken, dagverksamhet 65+

Eken är en dagverksamhet för dig som är 65 år eller äldre. På Eken skapar vi en meningsfull vardag genom aktiviteter och social samvaro. För att delta i vår dagverksamhet krävs ett biståndsbeslut.

Platser

Plats för 8-9 gäster med demenssjukdom. 

Öppettider

Måndag–fredag, även på röda veckodagar. 

Aktiviteter

Trygghet och mycket utevistelse är viktigt för oss. Promenader varje dag, utifrån dagsform och väder. Vi lägger pussel, spelar spel och löser korsord allt utifrån gästernas önskemål.

Lokalen

Dagverksamheten Eken ligger på Kolsängsgränd 6D, centralt i Uppsala. Lokalen ligger två trappor upp och är därför inte lämplig för rullstolar.

Telefon

018-727 77 15

Verksamhetschef

Linda Alenius

Samordnare

Linda Olsson
Uppdaterad: