Källsprånget stödboende

Källsprånget är ett stödboende för vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Verksamheten utgår från baslägenheten på Apelgatan 18C i Uppsala. Här finns möjlighet att träffa personal på bokad tid eller spontant. Här kan du umgås, titta på tv, spela spel eller använda dator. Det finns också möjlighet att hålla möten här, t.ex. med din biståndshandläggare. Vi erbjuder även regelbundna kultur-, natur- och sportutflykter.

Läs om de stödinsatser vi ger på våra stödboenden.

Vi som arbetar på Källsprånget

Vi som arbetar här har lång erfarenhet av arbete med människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi stöttar dig att hitta strategier som gör vardagen mindre energikrävande. Vi försöker hitta individuella lösningar tillsammans med dig. Arbetet kvalitetssäkras genom noggrann dokumentation och regelbundna utvärderingar.

Biståndsbeslut krävs

För att få bo på ett stödboenden krävs ett biståndsbeslut från kommunens biståndshandläggare. Du når dem på telefonnummer 018-727 06 00.

Verksamhetschef
Bilgen Öz Nilsson
Uppdaterad: