Rehabilitering

Rehabilitering kan vara aktuellt för dig som är sjuk eller har skadat dig. Du kan få rehabilitering i hemmet genom vår Hemvård.

Rehabilitering i hemmet

Kanske har du nyss kommit hem efter en operation eller råkat ut för en skada som gör att du inte själv kan ta dig till vårdcentral för träning eller annan rehabilitering. Då kan du få hjälp genom arbetsterapeut och sjukgymnast eller fysioterapeut som är knutna till vår hemvård. Rehabiliteringen genomförs alltid utifrån dina medicinska behov. Vi kan ge råd om trappträning, sittgympa och andra aktiviteter som passar just dina förutsättningar. 

Hjälp att anpassa ditt hem

Du kanske kan klara dina vardagssysslor igen om en besvärlig tröskel tas bort eller du får ett handtag i duschen? Det finns flera stöd och tips som ökar säkerheten hemma. Kontakta arbetsterapeuten eller fysioterapeuten på vår enhet närmast dig så besöker de dig eller ger tips vart du kan vända dig.

Läs mer om rehabilitering genom vår Hemvård.

Uppdaterad: