Träffpunkternas intresseförening - TIF

"Alla besökares förening"

 

TIF:s broschyr. (PDF, 410 KB)

Styrelsemöten: 12-15.00  
8/11

23/10 Höstmöte/ medlemsmöte på Tinget 13-14.00

TIF styrelse, möte med personal: 9-11.30
13/11
6/12 Julbord på Ekolnsnäs 11-15.00
11/12Uppdaterad: