Träffpunkternas intresseförening - TIF

"Alla besökares förening"

TIF:s broschyr. (PDF, 523 KB)

Styrelsemöten: 12-15.00  
12/4
17/5

TIF styrelse, möte med personal: 9-12.00
24/4
22/5 heldag 9-16.00 i Drakensalen

Uppdaterad: