Träffpunkternas intresseförening - TIF

"Alla besökares förening"

 

TIF:s broschyr. (PDF, 410 KB)

Styrelsemöten: 12-15.00
13/3 på Ymer
17/4 På Tinget
15/5 på Vänkretsen

TIFs Årsmöte 22/4 14,00. Konstituerande möte 15,30

TIF styrelse, möte med personal: 9-12,00
18/3
22/4
20/5

Uppdaterad: