Träffpunkternas intresseförening - TIF

"Alla besökares förening"

 TIF:s broschyr.

Årsmöte: 19/5 kl 13.00 på Vänkretsen. På Tinget via zoom i cafét.

Styrelsemöten sker Digitalt 13.00 - 14.00. Datum bestäms av styrelsen.

 

Uppdaterad: