Träffpunkternas intresseförening - TIF

"Alla besökares förening"

 TIF:s broschyr.

Styrelsemöte 12/11 kl. 10.00 - 16.00 på Ekolsnäs

Höstmöte 26/11 kl. 13.00 på Tinget

Styrelsen och personalen har Möte 13/12 kl. 12.15 på Tinget och avslutning med Julbord på Åkanten.

Uppdaterad: