Träffpunkternas intresseförening - TIF

"Alla besökares förening"

 

TIF:s broschyr. (PDF, 410 KB)

Välkomna till TIF:s  Årsmötet 28 augusti
13.00-14.30 på Ymer
Vi håller till i aulan och vi bjuder på fika och tårta!

Uppdaterad: