Träffpunkternas intresseförening - TIF

"Alla besökares förening"

 

TIF:s broschyr. (PDF, 410 KB)

Styrelsemöten: 12-15.00
17/1
7/2 
13/3
17/4
15/5

TIFs Årsmöte 22/4 13,30

TIF styrelse, möte med personal: 9-12,00
22/1
12/2
18/3
22/4
20/5

Uppdaterad: