Träffpunkternas intresseförening - TIF

"Alla besökares förening"

TIF:s broschyr. (PDF, 523 KB)

Styrelsemöten: 12-15.00  
22/3
12/4
17/5

TIF styrelse, möte med personal: 9-12.00
27/2
27/3
24/4
22/5 ev heldag 9-16.00

Uppdaterad: