Träffpunkternas intresseförening - TIF

"Alla besökares förening"

TIF:s broschyr. (PDF, 523 KB)

Styrelsemöten:
16 november
7 december

TIF styrelse, möte med personal:
21 november heldag - Drakensalen
12 december inkl julbord

18 oktober 2018