Korttidsboende

Vilanvägen

Vilanvägens korttidsboende ligger i stadsdelen Vilan/Nåntuna, cirka 6 kilometer från centrala Uppsala. Vilanvägen ligger i en egen villa med en skyddad trädgård som inbjuder till lek. I närheten av boendet finns ett stort friluftsområde.

På Vilanvägen vistas man mellan 2 och 14 dygn per månad utifrån myndighetsbeslut. Det finns plats för upp till två barn och ungdomar samtidigt. 

Hemlik miljö

På Vilanvägen bor alla i eget rum. Huset har en toalett och ett badrum med badkar. Det finns möjlighet för barnen och ungdomarna som är hos oss att både se på tv, pyssla och äta sin mat enskilt. 

Samarbete och aktiviteter

En viktig del i verksamheten är familjekontakt och ett tätt samarbete med skola och habilitering. Verksamheten stödjer också den enskilde att prova olika aktiviteter.

Syfte och mål

Vilanvägens syfte är att ge ett individuellt anpassat stöd för att barnen och ungdomarna ska klara vardagen. Att ge anhöriga och vårdnadshavare möjlighet till avlastning.

Verksamhetens långsiktiga mål är att förbereda barnen och ungdomarna inför vuxenlivet genom att hitta hjälpmedel som kan kompensera för svårigheter som funktionsnedsättningen kan innebära.

Personal dygnet runt

Vilanvägen har personal dygnet runt, med vaken nattpersonal och sovande jour. Vi skapar en trygg vardag med barnens och ungdomarnas behov i fokus.

Kontakt

Adress: Vilanvägen 63, 757 52 Uppsala
Telefon: 018-727 85 35

Kontakta oss

Verksamhetschef VO
Sandra Abdullah
Uppdaterad: