Stöd vid demens

Att vara anhörig till en person med en demenssjukdom påverkar livet.

Vi ger dig råd, stöd och kunskap om demenssjukdomen. Vi kan informera om dina rättigheter och ge tips för att du ska få rätt hjälp för att klara det nya livet. Vi stöttar även dig som drabbats av kognitiv sjukdom eller kognitiv svikt.

Är du anhörig till någon som lever med demenssjukdom och känner att du vill träffa andra anhöriga i liknande situation, utbyta tankar och funderingar så anordnar Anhörigcentrum anhöriggrupper med demensinriktning. Läs mer här.

TIPS!

Kom och ställ dina frågor till Anhörigcentrums Silviasystrar i Stödteam demens. Hur bemöter och förhåller jag mig som anhörig till en person med demenssjukdom?

Torsdag 21 mars
kl 13.30-15.30
Anhörigcentrum, St Persgatan 10A, 1 tr

Anmälan till:   
anhorigcentrum@uppsala.se eller 018-727 92 00

Uppdaterad: