Behandlingshem

På våra behandlingshem kan både barn, ungdomar och familjer bo.

Olika inriktning & målgrupp

Vi har tre behandlingshem, alla med olika inriktning och målgrupp:

  • Eksätra tar emot barn och ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos eller svår beteendeproblematik.
  • Rosenhill vänder sig till ungdomar och vuxna i åldern 15–20 år med en neuropsykiatrisk diagnos och problem av psykisk och social karaktär. 
  • Östra Aros ett boende för flickor och pojkar i åldersgruppen 14–19.
Uppdaterad: