Behandlingshem

På våra behandlingshem kan både barn, ungdomar och familjer bo.

Olika inriktning & målgrupp

Vi har sex behandlingshem, alla med olika inriktning och målgrupp:

  • Edeby tar emot ungdomar 13–17 år som har en missbruksproblematik.
  • Eksätra tar emot barn och ungdomar i åldern 9 - 15 år med ADHD-diagnos.
  • Flickboet vänder sig till kvinnor i åldern 18 - 20 år som har ordnad sysselsättning men av särskilda skäl inte kan bo kvar hemma.
  • Nyckelgården tar emot familjer med barn i åldern 0-12 år.
  • Rasbo-Hov riktar sig till personer över 18 år med psykisk ohälsa kombinerat med beroendeproblematik.
  • Rosenhill vänder sig till ungdomar/vuxna  i åldern 15 - 20 år med en neuropsykiatrisk diagnos och problem av psykisk och social karaktär. 
  • Villa Djurgården tar emot ensamkommande ungdomar i åldern 14 - 19 år.
21 juli 2017