Behandlingshem

På våra behandlingshem kan både barn, ungdomar och familjer bo.

Olika inriktning & målgrupp

Vi har tre behandlingshem, alla med olika inriktning och målgrupp:

  • Eksätra tar emot barn och ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos eller svår beteendeproblematik.
  • Rasbo-Hov riktar sig till personer över 18 år med psykisk ohälsa kombinerat med beroendeproblematik.
  • Rosenhill vänder sig till ungdomar/vuxna  i åldern 15 - 20 år med en neuropsykiatrisk diagnos och problem av psykisk och social karaktär. 
Uppdaterad: