Ledsagarservice

Kille och kvinna joggar

Vi erbjuder ledsagning för dig som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Tillsammans med din ledsagare kan du ta dig till och från träningen, konserten, bion, eller kanske besöka vänner. Din ledsagare bidrar till att du kan leva det liv du vill.

För att ledsagningen ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att du känner förtroende för ledsagaren och att det är någon du trivs med. Alla våra ledsagare har naturligtvis tystnadsplikt.

Ansök hos biståndshandläggare

Ledsagarservice som stödinsats finns både i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och i socialtjänstlagen (SoL).

För att få ledsagarservice behöver du ett biståndsbeslut från kommunens biståndshandläggare.

Du hittar kontaktuppgifter till våra biståndshandläggare på uppsala.se.

Vi rekryterar utifrån dina behov

När vi har fått din beställning från biståndshandläggare kontaktar vi dig för ett första möte. Vår rekryteringsprocess påbörjas efter att vi har träffat dig och gått igenom vad du har för önskemål från insatsen. När du kommer till oss gör vi tillsammans en plan för hur du vill att din ledsagning ska se ut.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta någon av våra koordinatorer:

Jannica Borg, 018-727 65 24, jannica.borg@uppsala.se

Anette Bornestig, 018-727 77 45, anette.bornestig@uppsala.se

Catarina Carlström, 018-727 76 87, catarina.carlstrom@uppsala.se

Birgitta Dahlström, 018-727 49 42, birgitta.dahlstrom@uppsala.se

Anna Jansson, 018-727 64 11, anna.jansson@uppsala.se

Elin Karlsson, 018-727 59 81,  elin.karlsson2@uppsala.se

Anette Blom Bornestig, 018-727 77 45

Du kan också skriva till blandadeinsatser@uppsala.se

Är du intresserad av att bli ledsagare?

Läs om att arbeta extra som ledsagare, kontaktperson eller avlösare.

Uppdaterad: