Ledsagarservice

Kille och kvinna joggar

Vi erbjuder ledsagning för dig som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Ledsagaren stöttar dig så att du kan leva det liv du vill. Ledsagaren kan till exempel följa med till och från träningen, konserten, bion och till vänner.

För att ledsagningen ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att du känner förtroende för ledsagaren och att det är någon du trivs med. Alla våra ledsagare har naturligtvis tystnadsplikt.

Ansök hos biståndshandläggare

Ledsagarservice som stödinsats finns både i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och i socialtjänstlagen (SoL).

För att få ledsagarservice behöver du ett biståndsbeslut från kommunens biståndshandläggare.

Hitta kontaktuppgifter till biståndshandläggare på uppsala.se.

Vi rekryterar utifrån dina behov

När vi har fått din beställning från biståndshandläggaren kontaktar vi dig för ett första möte. När vi träffas gör vi tillsammans en plan för hur du vill att din ledsagning ska se ut. När vi har träffat dig och gått igenom dina önskemål börjar vår rekryteringsprocess av en ledsagare.

Är du intresserad av att bli ledsagare?

Läs om att arbeta extra som ledsagare, kontaktperson eller avlösare.

Kontakta någon av våra koordinatorer om du vill veta mer om uppdragen som avlösare, ledsagare eller kontaktperson.

Kontakt

Barn och ungdom

Sara Axelberg
sara.axelberg@uppsala.se
018-727 59 89

Catarina Carlström
catarina.carlstrom@uppsala.se
018-727 76 87

Elin Karlsson
elin.karlsson2@uppsala.se                                
018-727 59 81

Vuxna Äldre LSS

Birgitta Dahlström
birgitta.dahlstrom@uppsala.se  
018-727 49 42

Linda Lagerstedt Berlin
linda.lagerstedt-berlin@uppsala.se
018-727 79 30

Jonna Thörnlund
jonna.thornlund@uppsala.se
018-726 05 64

Vuxna Äldre SoL

Anna Jansson
anna.jansson@uppsala.se                                        
018-727 64 11

Cornelia Eriksson
cornelia.eriksson2@uppsala.se
018-726 11 86

Nina Ingevaldsson
nina.ingevaldsson@uppsala.se
018-726 17 57

Verksamhetschef

Britt Åkerström
britt.akerstrom@uppsala.se            
018-727 68 19

Uppdaterad: