Daglig verksamhet

Leverera mera

Vi utför olika typer av leveranser utifrån deltagarnas kapacitet.

Leverera.jpgDet här arbetar vi med:

  • Vi kör paket åt Gemensam service.
  • Vi hämtar och levererar fruktkorgar åt Fruktporten.
  • Besök på Lusthuset och Allis
  • Musikstund

Vi börjar dagen med en individuell genomgång över dagens schema för varje deltagare. Sedan fikar vi innan det blir dags för att åka iväg på arbetsuppgift, vi kommer sedan tillbaka för lunch mellan 11 - 12, sedan rast och avslutar dagen antingen med ytterligare arbetsuppgift eller en aktivitet. De deltagare som har önskemål om eftermiddagsfika gör det innan hemkörning.

Det finns ett nära stöd av arbetshandledare hela dagen.

Arbetstider:

Måndag till fredag 7.30-16.00. Du väljer själv de tider och dagar som passar dig.

Vi äter lunch mellan 11 – 12 beroende på deltagarens behov och vi har med oss egen matlåda med undantag för fredagar då vissa deltagare har önskemål om att köpa med sig mat och äta på verksamheten.

Vår arbetsplats:

Vi har en stor lokal med två korridorer och rum anpassade efter deltagarnas individuella behov och önskemål. Lokalen ligger vägg i vägg med Kronservice, en annan daglig verksamhet.

Adress: Eva Lagerwalls väg 1, flygel 2

Telefon till arbetshandledare: 018-727 82 32, 018-727 77 79, 018-727 73 03

Så får du jobb inom daglig verksamhet

Uppdaterad: