Arbetsrutiner

Arbetsrutiner och blanketter finns på intranätet 

Alla processer, rutiner och blanketter du behöver i ditt arbete finns samlade i tre olika kvalitetsledningssystem på intranätet – ett system per förvaltning.

Se kvalitetsledningssystemet för vård- och omsorgsförvaltningen på intranätet Insidan.

Se kvalitetsledningssystemet för vård- och omsorgsförvaltningen på intranätet Insidan.

Sekretess

Som anställd måste du följa våra regler om sekretess. Det innebär att du har tystnadsplikt och att du ska skydda våra kunder och brukare från att personliga uppgifter om dem och deras liv lämnas ut.

I samband med att du får ditt anställningsbeslut ska du skriva under ett sekretessavtal som dokumenterar att du har tagit emot information om sekretess. Din tystnadsplikt gäller oavsett om du har skrivit under avtalet eller inte. 
Läs Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400)

Ingen alkohol, droger eller rökning

Som anställd får du inte använda alkohol eller andra droger under arbetstid. Du får heller inte komma onykter eller drogpåverkad till arbetet. 

Du som behöver röka under arbetstid får bara göra det på raster och på särskilt anvisade platser utomhus. 

Uppdaterad: