Gustaf Kjellbergs väg 13

I området finns stora grönytor i kulturhistorisk miljö och naturnära vandringsstråk längsmed Fyrisån.

Boendet

Gustav Kjellbergs väg 13 är en gruppbostad beläget i bostadsområdet Ulleråker, cirka fyra kilometer söder om Uppsala centrum. I området finns stora grönytor i kulturhistorisk miljö och naturnära vandringsstråk längsmed Fyrisån.

Gruppbostaden ligger en halv trappa upp från markplan och nås enkelt med hiss eller trappa. De finns 5 fullt utrustade lägenheter som alla har sin egen speciella karaktär med högt till tak och stora fönster intill innergården. Lägenheterna ligger på samma våningsplan i storslaget lägenhetshus och i direkt anslutning till personal- och gemensamhetsutrymme. På gruppbostaden erbjuds gemensamma middagar.

Personal

På gruppbostaden finns personal till hands dygnet runt med sovande jour.

Aktiviteter

I personal- och gemensamhetsutrymmet erbjuds aktiviteter på vardagkvällar och helg efter önskemål. Det är också möjligt att göra enskilda aktiviteter tillsammans med personal. Om önskemål finns går det att ordna gemensamma aktiviteter som till exempel promenader och utflykter.

Service & kommunikation

Det är lätt att ta sig till och från Gustaf Kjellbergs väg 13, både med buss eller cykelstråk. I närheten finns bussförbindelser in till stadskärnan eller till Gottsunda centrum.

Kontakt

Gruppbostad 

Adress: Gustaf Kjellbergs väg 13

Telefon: 018-727 82 24

Kontakta oss

Verksamhetschef
Nina Sandbom
Uppdaterad: