Boendestöd, beroende

Vi erbjuder boendestöd till dig som har ett beroende. Vi kan exempelvis hjälpa dig med handling och följa med dig på läkarbesök.

Vårt syfte är att minska beroendeproblematikens omfattning och att bidra till att du som riskerar vräkning genomgår en livsförändring så att du kan bo kvar i din bostad. Hos oss får du stöd och vägledning av våra öppenvårds- och boendeassistenter.

Vem kan vända sig till oss?

Du som är 20 år eller äldre, är boende i Uppsala kommun och har ett beroende kan vända dig till oss. 

Behöver jag något beslut?

För att komma till oss behöver du ha ett biståndsbeslut från socialtjänsten. Mer information om hur du gör ansökan finns på uppsala.se

Ansök om stöd vid missbruk och beroende för vuxen som fyllt 21 år (uppsala.se)

Det här kan du få hjälp med

Vi inom boendestöd kan hjälpa dig med:

  • Stöd i nykterhet
  • Hembesök
  • Medföljande vid läkar- och tandläkarbesök
  • Stöd i att handla livsmedel, kläder och hygienartiklar

Kontakta oss

Adress: Frey Svenssons väg 1, 756 43 Uppsala

E-post: stodteametoppenvard@uppsala.se

Telefon: 018-727 15 70

Uppdaterad: