Åsen

Fokus på glädje!

Det här arbetar vi med

Vi arbetar med lågaffektivt bemötande och har fokus på glädje. I vårt geografiska område finns flera daglig verksamheter som vi har nära samarbete med. I våra egna lokaler har vi ett eget sinnesrum. Den fina omgivningen erbjuder naturupplevelser på promenaderna i Stabbyskogen. Vi erbjuder också massage, gympa i korskyrkan, bad och Lusthuset.

Vi är en mindre arbetsgrupp med god personaltäthet.

Arbetstider

Måndag-fredag 7.30-16.00

Vår arbetsplats

Vår närmiljö är lummig och grön med intressant kulturlämningar och skogens djur.

Adress Stabby Backe Uppsala

Telefon 018-727 07 86

Så får du jobb inom daglig verksamhet

Uppdaterad: