Att anlita oss

Du som väljer oss som utförare av din personliga assistans har ett team runt dig som arbetar för att ge dig bästa möjliga omsorg och service.

Du har ett team runt dig

Vi är övertygade om att rätt struktur och rätt kompetens runt dig ger oss bättre förutsättningar för att möta just dina unika behov! 

Du som har personlig assistans hos Uppsala kommun har ett team runt dig som stöttar och ger trygghet. Teamet består av en eller flera personliga assistenter, verksamhetschef, administratör och rekryteringsspecialist.

Du är med och väljer

Du har inflytande över vilken assistent som arbetar hos dig. Dina personliga assistenter ska hjälpa dig att leva det liv som du vill leva.

Dina personliga assistenter

Vår viktigaste resurs för att trygga kvalitén är våra medarbetare - dina personliga assistenter. Vi utvecklar ständigt våra arbetssätt. Våra medarbetare har en trygg anställning och de omfattas av kollektivavtal. De får även kontinuerlig vidareutbildning och om behovet finns även skräddarsydda utbildningar utefter din funktionsnedsättning.

Tillsammans med dig

Du har alltid en ansvarig verksamhetschef som tillsammans med dig utformar din assistans. I nära dialog och samarbete med dig hjälper han eller hon att anställa och bygga ett bra team runt dig.

Våra verksamhetschefer jobbar i team om tre-sex chefer. Denna modell är skapad för att du ska känna dig trygg i att det finns fler än just din verksamhetschef som kan dina behov, känner din personal och vet vad som är viktigt för dig. Tillgänglighet är viktigt och därför finns det alltid någon som svarar på dina frågor. 

Läs mer om hur du kontaktar oss.

Lång erfarenhet och kompetens

Bland våra verksamhetschefer hittar du till exempel socionomer, beteendevetare och personalvetare. Tillsammans har vi mångårig erfarenhet av att arbeta med personlig assistans, gedigen kompetens kring LSS och stor erfarenhet av att leda och arbeta med personal. Oavsett vem du är och hur ditt behov ser ut är det vår fulla övertygelse att vi har kompetensen att tillsammans med dig arbeta för att din insats blir så kvalitativ och rätt som möjligt. 

Här hittar du våra verksamhetschefer.

Administratör

I vårt team ingår en administratör som bland annat tar hand om din redovisning till Försäkringskassan vid SFB-beslut eller faktureringen mot kommunen om du har ett LSS-beslut.

Kontakta oss gärna!

Personlig assistans
Uppsala kommun
Uppdaterad:

Andra sidor under: Att anlita oss