Bli stödfamilj

Är du intresserad av att vara stödfamilj för ett barn eller en ungdom med funktionsnedsättning? Att vara stödfamilj innebär att du öppnar ditt hem ett eller flera dygn i månaden för att ge föräldrar möjlighet till avlastning.

Stabilt och tryggt

För barn och ungdomar blir stödfamiljen en extra familj där de kan känna sig trygga. Ni behöver därför avsätta mycket tid för att lära känna varandra och bygga upp en stabil och trygg relation. Ofta pågår insatsen under flera år. Kommunen stöder dig i ditt uppdrag utifrån ditt och barnets behov.

Vistelsetid utifrån behov

Vistelsetiden är den tid då barnet eller ungdomen har rätt att vara i ditt hem. Den varierar utifrån behov. Den kan vara en regelbunden insats eller en lösning i akuta situationer.

Arvode och ersättning

Som stödfamilj får du arvode och viss ersättning för omkostnader.

Möt en av våra stödfamiljer

Annette berättar om hur det är att vara stödfamilj.

Anmäl ditt intresse

Anmäl ditt intresse för att bli stödfamilj via vårt webbformulär eller ring 018-727 67 06.

Intresseformulär – stödfamilj

Fyll i uppgifterna så kontaktar vi dig. Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Hantering av personuppgifter

Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Omsorgsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i formuläret.

Läs om hur vi sparar dina uppgifter.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: