Våra verksamheter

Hos Uppsala kommun får du över 14 000 medarbetare. Av dem arbetar 6 000 inom vård och omsorg i över 200 verksamheter indelade i olika områden. 365 dagar om året ger vi människor stöd i deras vardag. Vi uppmuntrar människor att våga och klara saker själva. Vi lindrar smärta. Vi finns till hands när ingen annan är där. Du har fantastiska möjligheter att hitta ett jobb hos oss där du gör skillnad.

Aktiviteter och boenden för Uppsalas äldre

Vi driver äldreboenden i och nära Uppsala, med avdelningar inriktade på omvårdnad, demens och psykisk ohälsa. Vi erbjuder korttidsplatser för vård eller rehabilitering. På våra Träffpunkter 65+ kan seniorer motionera, äta gemensamma luncher och delta i olika aktiviteter. 

Läs mer om några av verksamheterna för Uppsalas äldre:

Service och vård i hemmet

Inom hemvården ger vi omvårdnad i brukarnas ordinarie bostad. Vi tar stor hänsyn till brukarens individuella behov och serviceinsatser. Som medarbetare i hemvården har du en viktig roll i direktkontakten med brukarna och gör stor skillnad i deras vardag. Våra hemvårdskontor finns spridda geografiskt inom kommunen för att finnas nära medborgarna, som också kan få tillgång till trygghetslarm och joursjukvård.

Läs mer om verksamheterna inom hemvård:

Stöd kring psykisk hälsa och sociala problem för alla

Till oss kommer unga och vuxna för stöd i sociala frågor och efter behandlingar inom psykiatrin. Det kan gälla beroendefrågor eller stöd till en tonåring som utsatts för brott. Det kan handla om träffpunkter, jobbcoachning och boende för människor med psykisk ohälsa som behöver stöd tillfälligt eller under en längre period i livet. Vi genomför också utredningar och behandlingar vid hem för vård och boende (HVB).

Läs mer om några av verksamheterna inom socialpsykiatri och socialt stöd:

Arbete och bostad för människor med viss funktionsnedsättning

Många med funktionsnedsättning bor i egen bostad, med mindre stöd från våra baslägenheter. Andra bor i gruppboende med personal till hands dygnet runt. Vi erbjuder vuxna med funktionsnedsättning jobb, med nära 80 egna arbetsplatser och jobbcoachning ute på företag. Egen teaterscen och radiostudio, polishusets biltvätt, skolans café, hunddagiset – du möter arbetstagarna runt om i hela Uppsala.

Läs mer om några av verksamheterna inom arbete och bostad för människor med viss funktionsnedsättning:

Personlig assistans, ledsagning och en egen "kompis"

Personlig assistans kan innebära att vi vårdar någon i hemmet i arbetsteam dygnet runt. Det kan också gälla en insats bara några timmar i månaden för en person. Våra ledsagare och kontaktpersoner ger stöd att komma ut i samhället rent praktiskt eller socialt. Barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar får stöd och avlastning genom våra boenden, korttidsboenden och ungdomsfritids efter skolan och på helger.

Läs mer om några av verksamheterna inom assistans:

Uppdaterad: