Våra verksamheter

Uppsala kommun har över 14 000 medarbetare. 6 000 arbetar inom vård och omsorg i drygt 200 olika verksamheter. 365 dagar om året stöttar vi människor i deras vardag. Du har därmed fantastiska möjligheter att hitta ett jobb där du gör skillnad.

Aktiviteter och boenden för Uppsalas äldre

Vi driver äldreboenden i och nära Uppsala inriktade på omvårdnad, demens och psykisk ohälsa. Vi erbjuder korttidsplatser för vård eller rehabilitering. På våra Träffpunkter 65+ kan seniorer motionera, äta gemensamma luncher och delta i olika aktiviteter. 

Läs mer om några av verksamheterna:

Service och vård i hemmet

Inom hemvården ger vi omvårdnad i brukarnas ordinarie bostad. Vi tar stor hänsyn till brukarens individuella behov. Som medarbetare i hemvården har du en viktig roll i kontakten med brukarna och gör stor skillnad i individens vardag. Våra kontor finns nära medborgarna. Vi ansvarar också för trygghetslarm och joursjukvård.

Läs mer om verksamheterna:

Stöd kring psykisk hälsa och sociala problem

Unga och vuxna kommer till oss för stöd i sociala frågor och efter behandlingar inom psykiatrin. Det kan gälla beroendefrågor eller stöd till en tonåring som utsatts för brott. Det kan handla om träffpunkter, jobbcoachning och boende för människor med psykisk ohälsa som behöver stöd tillfälligt eller under en längre period i livet. Vi genomför också utredningar och behandlingar vid hem för vård och boende (HVB).

Läs mer om några av verksamheterna:

Arbete och bostad för människor med viss funktionsnedsättning

Många med funktionsnedsättning bor i egen bostad, med mindre stöd från våra baslägenheter. Andra bor i gruppboende med personal som finns tillhands dygnet runt. Vi erbjuder vuxna med funktionsnedsättning jobb. Vi har cirka 80 egna arbetsplatser och jobbcoachning ute på företag. Vi har till exempel en egen teaterscen, radiostudio, polishusets biltvätt, skolans café och hunddagis. Du möter helt enkelt arbetstagarna runt om i hela Uppsala.

Läs mer om några av verksamheterna:

Personlig assistans, ledsagning och en egen "kompis"

Personlig assistans kan innebära att vi vårdar någon i hemmet i arbetsteam dygnet runt, eller en insats endast några timmar i månaden. Våra ledsagare och kontaktpersoner ger stöd att komma ut i samhället rent praktiskt eller socialt. Barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar får stöd och avlastning genom våra avlösare och stödfamiljer.

Läs mer om några av verksamheterna:

Uppdaterad: