Vi säkerställer vår kvalitet

Vårt uppdrag är att erbjuda och ge vård och omsorg till alla i Uppsala kommun som är berättigade till stöd. Vi gör det med hög kvalitet och det är du som medarbetare som är nyckeln till framgång.

Kvalitetsledningssystemet ger trygghet och stöd

Vårt arbete drivs utifrån ett kvalitetsledningssystem som beskriver våra gemensamma rutiner, processer och arbetssätt.

Genom kvalitetsledningssystemet säkerställer vi att vårt arbete genomförs enligt de lagkrav, regler och riktlinjer som gäller. Det är ett bra stöd för våra medarbetare i det dagliga arbetet med att ge god kvalitet.

Uppdaterad: