Anställning och lön

Information om din anställning

När du blir anställd får du information om dina arbetstider, din tjänstgöringsgrad (om du arbetar hel- eller deltid till exempel) och om din lön. Det får du antingen via ett anställningsbeslut eller genom att fylla i tjänstgöringsrapporter varje månad som redovisar din arbetade tid.

De anställningsformer som finns inom Uppsala kommun är

  • vikariat (ersätter ordinarie personal under begränsad tid)
  • allmän visstidsanställning (anställning under begränsad tid)
  • tillsvidare utan angivet slutdatum (fast anställning).

Heltid som norm

Det finns ett politiskt beslut om att de medarbetare som arbetar tillsvidare i Uppsala kommun ska vara heltidsanställda med rätt till tjänstledighet på deltid. Beslutet ska öka jämställdheten inom kommunen och skapa förutsättningar för kompetensförsörjning i framtiden. Beslutet innebär att heltid ska vara norm och deltid ett aktivt val som medarbetaren har rätt till.

Lön och ersättning

Din lön betalas ut den 27:e varje månad. Om datumet infaller på en helgdag betalas lönen ut vardagen innan. Har du fast månadslön får du lön för månaden som gäller. Timlön eller annan särskild ersättning betalas ut månaden efter utfört arbete.  

Anmäl ditt konto till löneutbetalande bank

För att få in lönen på ditt konto behöver du anmäla kontot till den bank som kommunen använder för utbetalning av lön, det vill säga Nordea.

Anmäl ditt konto till Nordeas kontoregister.

Du loggar in med Bank-ID eller Mobilt Bank-ID. När du är inloggad ska du ange dina uppgifter och Uppsala kommuns arbetsgivarnummer som är 648200. Om du saknar Mobilt Bank-ID kan du skriva ut en blankett som du sedan fyller i, skriver på och skickar till adressen längst ned på blanketten.

Hämta blanketten för Nordeas kontoregister. (PDF, 133 KB)

Lämna in skattsedel

För att lönekontoret ska dra rätt skatt från din lön behöver de få en A-skattsedel från dig. Den beställer du från Skatteverket och lämnar in till lönekontoret i början av din anställning. Om du fyller i tjänstgöringsrapporter lämnar du in skattsedeln tillsammans med din första rapport. 
Hämta skattetabell från Skatteverket.

Uppdaterad: