Gruppbostad för dig under 65 år med demenssjukdom

I vårt boende har du som är under 65 år och har demenssjukdom möjlighet att fortsätta leva ett "vanligt" liv.

Egen lägenhet och gemensamma utrymmen

Här bor du i en egen lägenhet i en gruppbostad. Du har tillgång till gemensamma utrymmen där du kan träffa andra med demenssjukdom och få stöd av personal.

Biståndsbeslut behövs

För att få bo hos oss behöver du ett biståndsbeslut från kommunens biståndshandläggare.

Se kontaktuppgifter till kommunens biståndshandläggare på uppsala.se.

Demensboende för unga i Gamla Uppsala

Vi har för tillfället ett boende för dig som är under 65 år och har demenssjukdom – Sköldmövägen 19 D i Gamla Uppsala.

Läs om Sköldmövägen 19 D. 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Gruppbostad för dig under 65 år med demenssjukdom