Anhöriggrupper

Vi startar nya samtalsgrupper hela tiden efter behov, där du som anhörig kan prata med andra, dela med dig av dina erfarenheter och få kunskap och kraft. Det är dina och övriga deltagares önskemål och behov som styr. Grupperna består av 5–8 personer som träffas och leds av personal från Anhörigcentrum. 

I vår startar följande grupper:

Anhöriggrupp - inriktning demens (torsdagar kl 13.30-15.30) Start 29/2. FULLT!

Anhöriggrupp - inriktning demens (torsdagar kl 10-12) Start 4/4. FULLT!

Anhöriggrupp - inriktning psykisk ohälsa/NPF*, föräldrar till vuxna barn (dagtid) Start 13/3 FULLT!

Anhöriggrupp - inriktning psykisk ohälsa/NPF*, föräldrar till vuxna barn (kvällstid)FULLT!

*NPF=neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

 

Om du är du intresserad av att delta i anhöriggrupp, saknar inriktning på anhöriggrupp eller vill veta mer, kontakta Anhörigcentrum på telefon 018-727 92 00 eller anhorigcentrum@uppsala.se   

 

 

Kalender

Jag vill se Anhörigcentrums kalender. 

Uppdaterad: