Kompassen

Vi är en kartläggningsverksamhet som hjälper dig att kartlägga dina behov, styrkor och förutsättningar.

Kompassen.PNGVåra arbetsuppgifter

Om du vill byta eller saknar sysselsättning är du välkommen till Kompassen. Vi hjälper dig att kartlägga dina behov, styrkor och förutsättningar. Målet är att du ska hitta rätt plats och trivas.

  • Samtal
  • Praktiska uppgifter
  • Bedömning av arbetsförmåga om du ska ansöka om ersättning hos Försäkringskassan
  • Studiebesök

Här träffar du arbetslivskonsulenter och arbetsterapeut som utgår från dina behov och hur du vill att din framtid ska se ut. Tillsammans med dig kartlägger vi dina styrkor och mål och vad som kan påverka dina förutsättningar.

Vi som arbetar på Kompassen är två arbetslivskonsulenter och en arbetsterapeut. 

Arbetstider

Individanpassade arbetstider.

Vår arbetsplats

Vi är en kartläggningsverksamhet som har två samtalsrum, ett kök där du utför en praktisk uppgift och ett datarum där vi utför en praktisk uppgift.

Adress: Björkgatan 73

Telefon: 018-727 71 21

 

Uppdaterad: