Introduktion för nya medarbetare

Välkommen till oss! Som en av våra medarbetare gör du skillnad och blir du en viktig del i vardagen för de människor som vi ger stöd och service åt. Vi hoppas att du ska trivas.

Introduktionen anpassas efter dig

Vi anpassar din första tid hos oss efter vad du redan kan och vilken verksamhet du ska arbeta med. 

Digital introduktionsutbildning

Som nyanställd får du gå en digital introduktionsutbildning. Vid flertalet tillfällen inleder du ditt arbetspass med en del av den teoretiska utbildningen. Du får uppdrag att utföra under ditt praktiska arbete efteråt. De praktiska uppdragen har en koppling till teorin. Sedan återkommer du och reflekterar.

Utbildningen kan anpassas efter dina förkunskaper. Du som har arbetslivserfarenhet och mer rutin kan hoppa över vissa delar, medan du som kommer direkt från studierna går igenom allt.

Du som är legitimerad får också en introduktion. Den är individuellt anpassad.

Gå bredvid om det behövs

Som ny medarbetare får du gå bredvid en kollega, beroende på dina behov. Är du erfaren gäller det främst att lära känna din nya arbetsplats och människorna du kommer att möta. Är du mindre van och känner behov av mer stöd går det oftast att ordna i samråd med din chef. Vi arbetar också med mentorskap inom ett antal områden.

Du är både en kollega och en ambassadör 

Som medarbetare och vikarie hos oss blir du inte bara vår kollega utan också en ambassadör för kommunen. 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Introduktion för nya medarbetare