Daglig verksamhet

Ge makten vidare 2.0

Vi arbetar för att öka brukarinflytande och egenmakt utifrån LSS-frågor. - Tillsammans gör vi skillnad!

Ge Makten Vidare Omslagsbild.jpgDet här arbetar vi med

  • Vi jobbar med att öka delaktighet för oss själva och i samhället
  • Vi tar reda på vad lagen säger
  • Vi jämför lagen med hur personer med funktionsnedsättning har det
  • Vi berättar för andra vad vi tycker och hur vi skulle vilja ha det
  • Vi samarbetar med andra och varandra

Vi arbetar med olika frågor som ska underlätta för oss som har ett LSS-beslut. Det kan vara att förenkla en krånglig text, prova en hemsida, undersöka tillgänglighet i en offentlig lokal eller att försöka påverka resor till och från jobbet.

Individuellt eller i grupp fördjupar vi oss i ämnen och skaffar oss kunskap och förståelse för beslut. Vi arbetar också med att stötta och informera kollegor, intresseföreningar och olika samhällsfunktioner om vad vi själva har för kunskaper eller erfarenheter i olika frågor.

Stort fokus ligger på medbestämmande, delaktighet och inflytande i gruppen. Vi har makten över våra liv!

Våra arbetshandledare finns för att ge oss stöd.

Arbetstider

Måndag till fredag 7.30-16.00. Du väljer själv de tider och dagar som passar dig.

Vår arbetsplats

Vi har en egen lokal i ett hus där det också finns andra verksamheter. Vår lokal har vissa begränsningar i tillgänglighet. Vi äter och fikar tillsammans på arbetsplatsen. Här har du möjlighet att värma din matlåda.

Adress: Knivstagatan 10B, Uppsala

Telefon: 018-727 58 70

E-post: funkiscentralen@gmail.com  

Så får du jobb inom daglig verksamhet

Uppdaterad: