Du kan påverka

Får du stöd i boendet genom oss eller har ett jobb på någon av våra dagliga verksamheter så kan du vara med och påverka och ge idéer till förbättringar. Här är olika möjligheter.

  • Prata med din kontaktman på boendet eller din arbetshandledare. Han eller hon kan hjälpa dig att föra din synpunkt eller fråga vidare.
  • Delta i boendemöten eller arbetsplatsträffarna på ditt jobb. Om det känns svårt att prata inför gruppen kanske du kan be någon annan att säga din fråga eller idé. Ett annat sätt kan vara att lämna fram din fråga skriftligt.
  • Lämna synpunkter till Brukarrådet. Det består av sex deltagare från boenden och arbetsplatser som träffas 4-6 gånger per år för att diskutera frågor eller lyfta fram bra idéer från boenden och arbetsplatser. Brukarrådet för synpunkterna vidare till rätt chef. Läs mer om Brukarrådet.
  • I ett boende eller en daglig verksamhet kan ni få hjälp av vägledare att genomföra dialogsamtal efter ett visst mönster, så kallade slingor. Samtalen främjar jämlik dialog, stärker inflytande och engagemang. Läs mer om Delaktighetsmodellen.
Uppdaterad: