Delaktighetsmodellen

Delaktighetsmodellen bygger på dialogsamtal kring önskade teman och frågor. Samtalen förs i mindre gruppen efter ett visst mönster – så kallade slingor.

Film om Delaktighetsmodellen

 

Delaktighetsmodellen är en modell som:

 • Stärker och förstärker brukarens egenmakt
 • Främjar en jämlik dialog mellan personer som delar ett vardagligt sammanhang men där den ena parten har mer inflytande än den andra
 • Kan skapa delaktighet trots ett beroendeförhållande

Delaktighetsmodellen syftar till att stärka brukarens inflytande och engagemang över sin vardagssituation och nära omgivning. Tanken är att stödja, träna och stimulera brukarens intresse för att uttrycka och föra fram sina behov och önskemål. Det är en väg mot egenmakt och ett meningsfullt liv.

Inom Uppsala kommun finns det ca 14 utbildade vägledare som kan starta samtal (slingor) om sådant som upplevs som viktigt att prata om. Samtalen leds av ett vägledarpar med särskild utbildning i Delaktighetsmodellen. Dessa får inte vara personal till brukarna. Vägledarna träffas ca en gång i månaden byter erfarenheter och diskuterar nya arbete i nya slingor.

 

Slingbild.png

Så här byggs en samtalsslinga upp:

 • Vägledarna bjuder in alla boenden/arbetstagare och personal från en verksamhet till ett informationsmöte.
 • De boende eller arbetstagare som vill delta i gruppen anmäler sig.
 • Vägledarna träffar de boende eller arbetstagarna för diskussion kring ett tema som gruppen tycker är viktig.
 • Gruppen bestämmer tillsammans vilka frågor som lämnas vidare till personalgruppen.
 • Vägledarna träffar personalgruppen och diskuterar frågorna med dem och sammanställer motfrågor.
 • Vägledarna träffar de boende eller arbetstagarna en gång till.
 • Sedan samlas hela gruppen och i slutet av denna träff deltar även chefen för boendet eller arbetsplatsen.
 • En slinga bör vara genomförd inom cirka en månad, för att hållas aktuell.
 • Efter ett par månader gör vägledarna en uppföljning på boendet eller arbetsplatsen.

Är du/ni intresserade av att starta en slinga kontakta Agneta Schelén eller Åsa Christiernin. 

Agneta Schelén, Upphovsman: Vård & omsorg
Samordnare LSS
Agneta Schelén
Porträtt
Samordnare LSS
Åsa Christiernin
Uppdaterad: