Övernäs 13-20 år

Övernäs akut- och utredningshem vänder sig till dig som är mellan 13 och 20 år. Vi vill hjälpa dig hitta möjligheter att bryta negativa levnadsmönster och bidra till en mer positiv utveckling för både dig och din familj.

Kort om oss

På Övernäs finns en trygg och naturnära miljö som ligger på ett bekvämt avstånd från Uppsala centrum. Det går både stadsbussar och regionbussar hit. Vi har totalt tio platser: två akutplatser, två utslussplatser och sex utredningsplatser. I vissa fall kan vi också erbjuda utredning i form av öppenvård. Vi tar emot ungdomar från hela landet.

Vi hjälper dig och din familj

Vi hjälper dig och din familj när socialtjänsten bedömer att en utredning och/eller en placering behövs. Anledningen kan vara psykosociala och/eller psykiatriska svårigheter. Det är socialtjänsten som ansöker om plats här på Övernäs. Därefter får vi, socialtjänsten, du och din familj var för sig bedöma om vi tror att Övernäs skulle kunna hjälpa er.

Du som ungdom är delaktig

Vårt mål är att du som ungdom ska vara delaktig i din vistelse och i din utredning. Tillsammans med din familj och med socialtjänsten gör vi en individuell planering. Vi vill att du, så långt det är möjligt, ska kunna fortsätta hålla kontakt med alla som är viktiga i ditt liv. Du ska helst också ha möjlighet att delvis fortsätta i skolan och med dina fritidsaktiviteter utanför Övernäs.

Att vara på Övernäs

Eget rum och eget schema

Du som bor här får ett eget rum. På vardagarna har alla ett eget schema där det framgår hur dagen ser ut. Det kan vara allt från skolarbete till samtal med psykolog eller egen tid med din kontaktperson.

Aktivitetsrum och utflykter

På kvällar och helger kan du vara i våra olika aktivitetsrum där du bland annat kan spela pingis, biljard, gymma, pyssla eller ägna dig åt skönhetsvård. Du kan också spela fotboll eller basket på vår kombinerade plan. På lördagarna planerar vi oftast en längre aktivitet eller en större utflykt utanför Övernäs. Wifi finns även tillgängligt.

Familj och närstående är välkomna

Din familj är alltid välkommen hit även på tider då de inte är inbokade på samtal. De kan också få sova över. Vi tycker det är både självklart och viktigt att din familj och andra närstående personer blir engagerade och involverade.

Vi som arbetar på Övernäs

Runt dig finns ett team med en teamledare/familjeutredare, en psykolog, en lärare, en boendepedagog och två utredningsassistenter. Utredningsassistenter och boendepedagoger fungerar som kontaktpersoner som ger extra uppmärksamhet och stöd under dygnet. Inom verksamheten arbetar också kock, lokalvårdare, vaktmästare, administratör och verksamhetschef.

Utredning

Vi på Övernäs genomför kvalificerade utredningar som innefattar flera områden.

  • Familjeutredning som syftar till att uppmärksamma relationerna inom familjen, familjens resurser och behov av stöd.
  • Psykologutredning som syftar till att beskriva psykiskt mående, kognitivt fungerande, relationer till droger och alkohol samt ta ställning till om det föreligger någon psykiatrisk/neuropsykiatrisk diagnos.
  • Boendepedagogisk utredning som syftar till att kartlägga strukturer och metoder för att kunna fungera så bra som möjligt i vardagen.
  • Utredning av skolproblematik i de fall hemskolan önskar detta.

Du som genomgår en utredning hos oss på Övernäs brukar vanligtvis bo här under den perioden men ibland kan det vara bättre att du bor hemma eller i en annan boendeform.

När tiden hos oss är över

En utredning avslutas alltid med förslag på olika stödinsatser till dig och din familj. Ibland finns det behov av att bo kvar på Övernäs under en utslussperiod i väntan på att insatserna ska komma igång.

Akutplacering

Vi kan också ta emot akuta placeringar dygnet runt. Det kan vara aktuellt om en ungdom eller en familj hamnat i akuta svårigheter som gör att ungdomen för tillfället behöver få omvårdnad och byta miljö. Syftet med akutplaceringen är att erbjuda god omsorg i väntan på hemflyttning eller flytt till ett annat boende. En akutplacering kan även leda till att ungdomen skrivs över på en utredningsplats.

Lämna synpunkter på socialt stöd till barn, ungdomar och vuxna

Lämna synpunkter på socialt stöd till barn, ungdomar och vuxna på uppsala.se

Kontakta oss

Du som har frågor om placering eller uppdrag kan kontakta våra teamledare Carolina och Anna. För övriga frågor, kontakta verksamhetschef Simon.

Har du som handläggare eller socialjour en akut förfrågan om plats utanför kontorstid, ring 018-727 71 98.

Ladda ner ansökan om plats på Övernäs akut- och utredningshem (PDF, 1 MB)

Adress

Övernäs akut- och utredningshem
Övernäs 32
755 91 Uppsala

Simon Widberg, Upphovsman: Uppsala kommun
Verksamhetschef
Simon Widberg
Biträdande verksamhetschef
Carolina Kyrk
Teamledare
Anna Mikaelsson
Uppdaterad: