Daglig verksamhet

Fyris Fastighetsservice

Jobba med fastighetsskötsel!

Stenhagen.jpgDet här arbetar vi med

  • Plocka skräp
  • Klippa gräs
  • Rensa ogräs
  • Blåsa löv
  • Skotta snö
  • Med mera…

Vi är en grupp som arbetar med fastighetsskötsel, i samarbete med Uppsala Hem. Våra arbetsuppgifter varierar efter årstid. Alla arbetar utifrån sin egen
förmåga. Vi har ett gemensamt schema varifrån vi utgår varje dag. Vi arbetar
både i grupp och självständigt.

Vi har en arbetshandledare på plats hela dagarna som finns som stöd när vi behöver det.

Arbetstider

Måndag till fredag 7.30-16.00. Du väljer själv de tider och dagar som passar dig.

Vår arbetsplats

Vi har en lokal i bostadsområdet där vi verkar. Där har vi tillgång till kök,
samlingsrum och omklädningsrum.

Adress: Tunagatan 16, Uppsala 

Telefon: 018-727 71 79

 

Så får du jobb inom daglig verksamhet

Uppdaterad: