Korttidsvård

Vi erbjuder två former av korttidsvård: allmän korttidsvård och växelvård. Här kan du läsa om vad som är gemensamt för båda och hur de skiljer sig åt.

Allmän korttidsvård

Här kan du vistas en kortare tid, omkring en månad, utifrån beslutet från kommunens handläggare. Kanske behöver du återhämta dig efter en sjukhusvistelse innan du flyttar hem igen. Kanske behöver du en plats hos oss i väntan på en egen lägenhet i ett äldreboende, om vården du kan få i ditt hem genom hemvården inte räcker. I vissa fall kan det vara fråga om allmän palliativ vård eller korttidsvård med inriktning demensvård.

Vi erbjuder korttidsvård på

Växelvård 

Växelvård är ett stöd som ger dig möjlighet att bo kvar hemma. Du vistas regelbundet hos oss under kortare perioder för aktiviteter och miljöombyte samtidigt som det kan ge vila och egen tid för vårdande anhöriga. Läs mer om växelvård.

Vi erbjuder växelvård på

Tillsammans klarar vi vardagen

Inom korttidsvården arbetar vi utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. Det innebär att vi uppmuntrar dig att göra sådant du klarar själv. Vardagssysslor och aktiviteter du inte klarar helt på egen hand tränar och genomför vi tillsammans utifrån dina egna förutsättningar.

Trivsel och aktiviteter

Vi erbjuder både gemensamma och individuella aktiviteter, beroende på dina intressen och behov. Du kan lyssna på musik, låna böcker och delta i gymnastik, promenader, fikastunder och andra tillfällen till trevlig samvaro.

Kontaktman som stöd

Du får alltid en egen kontaktman som stöd för dig under din tid inom vår korttidsvård.

Lämna gärna synpunkter

Vänd dig gärna till personalen om du har frågor eller synpunkter. Vi vill ha en öppen dialog med boende och närstående för att kunna göra din vistelse hos oss så trivsam som möjligt. Vi arbetar alla utifrån ett genuint intresse för människor.

Ansökan om plats

Ansökan om korttidsvård gör du till kommunens biståndshandläggare.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Korttidsvård