Hemvård

Träning och hjälpmedel

Fysioterapeut och arbetsterapeut

Om du inte själv kan ta dig till vårdcentral för träning och rehabilitering efter en operation, skada eller sjukdom kan du få hjälp genom arbetsterapeut och sjukgymnast eller fysioterapeut som är knutna till vår hemvård. Träningen sker då i ditt hem och anpassas till dina medicinska behov och din hemmiljö med fokus på att du ska kunna klara dina vardagssysslor.

Hjälpmedel

Vi hjälper till att prova ut hjälpmedel, till exempel rollator och utrustning i badrum och kök som underlättar i din vardag om du behöver det. Du kan också få tips på hur ditt hem kan anpassas efter din rörelseförmåga. Det kan gälla trösklar, sängar, höjd på stolar, läslampor och andra saker som påverkar hur bekväm, säker och funktionell din bostad är när du blir äldre. Vi har specialkunskap och du kan alltid fråga oss till råds.

Råd till dina anhöriga

Har din partner eller annan anhörig som hjälper dig i vardagen frågor så kan vi ge råd och handledning till honom eller henne. Vi fokuserar inte på din skada eller sjukdom utan på hela ditt liv hemma, att du ska ha det så bra som möjligt

Läs mer om hemsjukvårdens uppdrag på uppsala.se

Uppdaterad: