Daglig verksamhet

Kontakta oss

Postadress

Uppsala kommun, vård och omsorg
Daglig verksamhet
753 75 Uppsala

Personliga kontaktuppgifter

Vid en första kontakt med oss vänder du dig i första hand till vår Områdeschef.

Du får sedan träffa en samordnare, som du sedan kan vända dig till för mer information om jobbet eller om du vill byta det arbete du redan har hos oss. 

Undrar du över något inom din egen arbetsplats kan du vända dig till arbetsplatsens verksamhetschef eller områdeschef.

Samordnare LSS

Samordnare LSS
Agneta Schelén
Samordnare LSS
Leif Skogum
Samordnare LSS
Maria Erlandsson
Samordnare LSS
Linda Norlin
Samordnare LSS
Åsa Christiernin

Områdeschef

Områdeschef Dagligverksamhet
Markus Wallin

Verksamhetschefer

Verksamhetschef
Helén Hjalmarsson
Verksamhetschef
Malin Sokolowski
Verksamhetschef
Ludvig Bäckström
Verksamhetschef
Aline Eidenert
Verksamhetschef
Annelie Andersson
Verksamhetschef
Carina Toll
Verksamhetschef
Sofia Tannfors
Verksamhetschef
Karin Malmlöv
Verksamhetschef
Camilla Svanström

Administratörer

Transportsamordnare Fordonsansvarig
Marcus Lööv
Uppdaterad: