Team Nyby stödboende

Team Nyby är ett stödboende främst för dig med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Egen lägenhet

Stödboende genom Team Nyby innebär att du bor i egen lägenhet i Nybyområdet. Våra lägenheter är knutna till en bas. Där finns personal tillgänglig både vardagar och helger. Vi kommer att utöka öppettiderna och erbjuda social samvaro, aktiviteter och samarbete med andra verksamheter.

Målet med stödboendet är att du ska kunna klara din vardag på egen hand eller med minimalt stöd.

Läs mer om de stödinsatser vi ger på våra stödboenden.

Biståndsbeslut krävs

För att få bo på ett stödboenden krävs ett biståndsbeslut från kommunens biståndshandläggare. Du når dem på telefonnummer 018-727 06 00.

Kontakta oss

Baslägenhet: Lidnersgatan 37, våning 1
Personaltelefon:  018-727 83 05018-727 83 04

Verksamhetschef
Helena Jansson
Uppdaterad: