Team Nyby stödboende

Team Nyby är ett stödboende som är beläget i stadsdelen Nyby i norra Uppsala och är främst för dig med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Det finns tio lägenheter knutna till Team Nybys bas och dessa består av ett rum och kök. I området finns det bra kommunikationer och närhet till köpcentra.

Personalen består i dagsläget av fyra heltidsanställda som har adekvat kompetens och har mångårig erfarenhet av målgruppen.

Verksamheten har tillgång till såväl sjuksköterska som arbetsterapeut och fysioterapeut.

Du bor i en egen lägenhet i Nybyområdet. Basen ligger nära tillgängligt i området.

Målgrupp

Verksamheten riktar sig till personer från 21 år och uppåt med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ett biståndsbeslut ska ligga till grund för insatsen enligt LSS 9§9.

Vi gör en genomförandeplan som vi utgår ifrån och målet är att bli så självständig som möjligt. Vi utgår ifrån de förutsättningar du har och arbetar tillsammans med detta.

Verksamhetens syfte

Verksamheten syftar till att ge de boende individuellt anpassat stöd för att ge förutsättningar till ett självständigt liv. Vi uppmuntrar de boende till delaktighet i våra regelbundna boendemöten där de boende har möjlighet att påverka och framföra sina åsikter.

Målet med din insats är att du skall få ett så självständigt liv som möjligt. Stödet utformas efter varje brukares behov. Målet är att få en bra vardag och att du ska uppleva trygghet.

Kontakt

Team Nyby

Lidnersgatan 37, våning 1  754 42 Uppsala

Personaltelefon: 018-727 83 05 och 018-727 83 04

Verksamhetschef
Bilgen Öz Nilsson
Uppdaterad: