Ett glatt kvinnoansikte och ett glatt mansansikte. Foto: Anhörigcentrum

Demensvårdsstöd

Uppsala kommuns demensvårdsstöd består av anhörigkonsulenter med demensinriktning som ger råd, stöd och information till personer med demenssjukdom och till anhöriga till personer med demenssjukdom. Demensvårdsstödet omfattar dessutom Stödteam demens som erbjuder stöd i form av handledning och utbildning till personal.

I Uppsala kommun bedrivs demensvårdsstöd och anhörigstöd av Anhörigcentrum. Läs om Anhörigcentrum.

Uppdaterad: