Ett glatt kvinnoansikte och ett glatt mansansikte. Foto: Anhörigcentrum

Demensvårdsstöd

Demensvårdsstöd innebär stöd till dig som har en demenssjukdom och till dina anhöriga. Ni har möjlighet till kostnadsfri information, rådgivning och stödsamtal som kan underlätta er vardag.

I Uppsala kommun bedrivs demensvårdsstöd och anhörigstöd av Anhörigcentrum. Läs mer under Anhörigstöd och Anhörigcentrum.

24 september 2017