Boendeassistent och arbetshandledare

Som boendeassistent jobbar du på gruppbostad med personer som har en funktionsnedsättning. Som arbetshandledare jobbar du på en daglig verksamhet för vuxna med funktionsnedsättning.

Boendeassistent

Som boendeassistent jobbar du på en gruppbostad och skapar en bra vardag för vuxna med funktionsnedsättning. Arbetet som boendeassistent är inriktat på stöd i vardagen.

Exempel på arbetsuppgifter för boendeassistent:

  • Du samarbetar med kollegor i teamet, utomstående aktörer och legitimerad personal.
  • Du arbetar för en god, kvalitativ vård och omsorg.
  • Du skapar en meningsfull, fungerande och en så självständig vardag som möjligt.
  • Du stöttar de som åker till en daglig verksamhet som är en form av arbete för personer med funktionsnedsättning.
  • Du stöttar med handling och i sociala kontakter ute i samhället.
  • Du stödjer, coachar och vägleder i praktiska och sociala situationer.
  • Du ger medicin enligt instruktion från legitimerad personal.

Vill du jobba som boendeassistent?

Skicka en intresseanmälan via formulär:
Formulär boendeassistent - funktionshinder 

Arbetshandledare i daglig verksamhet

Som arbetshandledare jobbar du på en av kommunens dagliga verksamheter för vuxna med funktionsnedsättning. Du jobbar för att deltagare ska kunna leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt utifrån sina förutsättningar, önskemål och behov.

Exempel på arbetsuppgifter som arbetshandledare:

  • Du genomför aktiviteter med brukare både i grupp och enskilt.
  • Du stöttar brukare i deras dagliga uppdrag.
  • Du samarbetar med övrig personal och andra verksamheter.

Vill du jobba som arbetshandledare?

Mejla din intresseanmälan med förnamn, efternamn, personnummer och tidigare erfarenheter till: aob.intresseanmalan@uppsala.se

Om vi tror att du passar för jobbet vill vi gärna träffa dig för en intervju. Ta med kopior på dina betyg och tjänstgöringsintyg till intervjun.

Lön, arbetstider och krav

Du måste ha fyllt 18 år och ha hjärtat på rätta stället. Du kan arbeta heltid eller som vikarie på dag, kväll och helg. Du har marknadsmässig lön.

Kontakt

Om du har frågor om jobben som boendeassistent och arbetshandledare är du välkommen att kontakta verksamhetschef Sandra Abdullah.

Telefon: 018-727 71 61
E-post: aob.intresseanmalan@uppsala.se

Uppdaterad: