Boendeassistent

Som boendeassistent inom Uppsala kommun arbetar du med personer som har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Våra boendeassistenter jobbar på våra gruppbostäder, där de ger stöd till boende inom ett visst geografiskt område.

Arbetet som boendeassistent liknar behandlingsassistentens men är mer inriktat på stöd i vardagen, till exempel med att förstå och hantera kontakter med myndigheter och banker, att göra inköp, klara sociala kontakter ute i samhället med mera. 

Arbetsuppgifter för dig som boendeassistent

Till de vanligaste arbetsuppgifterna för våra boendeassistenter hör bland annat att:

  • Arbeta med medicinska insatser utifrån delegering av legitimerad personal
  • Skapa en meningsfull, fungerande och, i så stor utsträckning som möjligt, självständig vardag genom olika insatser och stöd
  • Samarbeta med övriga professioner i teamet runt personen för att säkerställa en god och kvalitativ vård och omsorg
  • I vissa fall vårda och omvårda individer
  • I vissa fall stödja, coacha, samtala och vägleda i praktiska, sociala och kommunikativa sammanhang

Vill du jobba som boendeassistent hos oss?

Skicka en intresseanmälan!

Du hittar två intresseformulär för att jobba som boendeassistent via länkarna nedan.

Boendeassistent - funktionshinder  
Boendeassistent - psykisk ohälsa

Uppdaterad: