Träffpunkter 65+
 

Träffpunkter 65+ har fortsatt uppehåll till 7 februari.

 

Det sker på grund av de nya skärpta nationella restriktionerna och uppmaningen
från regeringen om att stänga all kommunal verksamhet som inte är helt nödvändig. Därefter fattar kommunen ett nytt beslut utifrån rådande smittläge och myndigheternas rekommendationer. 


 

 

Träffpunkt Storgatan 11

Från och med 1 januari 2020 tog Uppsala kommun över driften av träffpunkten på Storgatan 11 från Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS).

Vår telefon

Behöver du någon att prata med?
Vi har telefontid 8.00-15.00 måndag till fredag.
Telefonnummer: 018-727 75 90


Kontakta oss gärna för mer information e-post: storgatan11@uppsala.se

Aktuellt

Träffpunkter 65+ har fortsatt uppehåll till 7 februari 2021.

Det sker på grund av de nya skärpta nationella restriktionerna och uppmaningen från regeringen om att stänga all kommunal verksamhet som inte är helt nödvändig. Därefter fattar kommunen ett nytt beslut utifrån rådande smittläge och myndigheternas rekommendationer.

Träffpunkter 65+ har sedan mitten av juni haft fysisk och social verksamhet utomhus för personer som är 65 år och äldre. Från att tidigt i våras ha haft helt stängt på grund av pandemin kunde verksamheten anpassa sig till att ha utomhusaktiviteter på ett smittsäkert sätt. Aktiviteterna har kunnat genomföras tack vare tydliga rutiner för avstånd, hygien och antalet deltagare.

Bakgrunden till att även utomhusverksamheterna ställs in är det allvarliga läget och att verksamheten riktar sig till den äldre målgruppen. Det är heller inte förenligt med myndigheternas rekommendation om att endast umgås i en mindre krets som den egna familjen.

Känner du dig ensam och vill prata med någon?

Samariterhemmet - Samtalsmottagningen för äldre, erbjuder samtal
per telefon med legitimerade psykoterapeuter som är 60+
Boka tid måndagar 9.00–11.00 på tel 073-074 78 23 eller via e-post samtalsmottagning1@samariterhemmet.se

Kontaktcenter hjälper till att förmedla kontakter till frivilligorganisationer som på olika sätt kan vara ett stöd i vardagen. Ring Kontaktcenter på telefon 018-727 00 00 eller skicka e-post till uppsala.kommun@uppsala.se

Hitta mer information om telefonstöd och diverse praktisk hjälp här:

uppsala.se/stod-och-omsorg/kris-och-sakerhet/kontaktvagar-for-dig-som-behover-stod/

 

Våra lokaler

Med anledning av Covid-19 följer vi myndigheternas rekommendationer
och stänger Storgatan 11 för uthyrning av lokaler tills vidare.

 

Övrigt

• Följ gärna vår facebooksida Träffpunkter 65+ i Uppsala kommun
   facebook.com/traffpunkter65uppsalakommun/

 Håll dig igång fysiskt och mentalt även i Corona-tider!
   Här finner du hälsotips: äldrevänlig kommun/halsotips

 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Träffpunkt Storgatan 11