En del av Uppsala kommun

Webbplatsen Vård- och omsorgsverksamhet informerar om den äldreomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning och socialtjänst som bedrivs i Uppsala kommuns egen regi.

Ansvariga nämnder för verksamheterna är:

Omsorgsnämnden

Socialnämnden

Äldrenämnden

Kontakta oss

Telefon, Kontaktcenter: 018-727 00 00

Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala

E-post: uppsala.kommun@uppsala.se

Uppdaterad: