En del av Uppsala kommun

Uppsala kommuns egenregi inom vård och omsorg erbjuder träffpunkter, hemvård och vårdboende för äldre. Barn, unga och vuxna med funktionsskillnader får stöd genom kontaktpersoner, ledsagare, personliga assistenter och genom olika former av boenden och fritidsaktiviteter. Personer med psykisk ohälsa eller beroendeproblematik erbjuder vi hjälp genom öppenvård, träffpunkter, sysselsättning och behandling. Anhöriga får stöd genom samtal, kursverksamheter och rekreationsdagar.

Ny organisation 1 januari 2017

Den 1 januari 2017 upphörde den tidigare produktionsförvaltningen Vård & omsorg. Verksamheterna arbetar vidare som tidigare, men är nu organiserade under omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen respektive äldreförvaltningen.

Läs mer om omsorgsförvaltningen (OMF) på uppsala.se.

Läs mer om socialförvaltningen (SCF) på uppsala.se.

Läs mer om äldreförvaltningen (ÄLF) på uppsala.se.

Kontakta oss

Telefon (växel): 018-727 00 00

Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala

E-post: uppsala.kommun@uppsala.se

Du hittar fler kontaktuppgifter på uppsala.se.

Press

Du hittar presskontakter på uppsala.se.

Lämna synpunkter

Vår målsättning är att erbjuda god vård och omsorg. Dina synpunkter är därför viktiga för oss, med hjälp av dem kan vi utvecklas och göra vårt arbete ännu bättre.

Här kan du lämna dina synpunkter.

Uppdaterad: