Brukarråd

Brukarrådet är till för alla som har bostad eller jobb hos oss. Om du har ett LSS-beslut och bor på något av Uppsala kommuns gruppboenden inom vård och omsorg, eller om du arbetar på någon av våra nästan hundra arbetsplatser inom daglig verksamhet, kan du ha nytta av Brukarrådet. Det finns ett brukarråd för boende och ett brukarråd för daglig verksamhet

Brukarrådets första möte hölls i oktober 2016. Vi har provat ha mötena gemensamt men idag finns två olika Brukarråd. Ett som jobbar med frågor som berör daglig verksamhet och ett som jobbar med frågor som berör boende. De deltagarna som sitter i Brukarrådet träffas och diskuterar bland annat hur du ska få mer inflytande över det stöd vi ger.

Brukarrådet sänder frågor och synpunkter vidare till chefer på boenden och arbetsplatser. Cheferna lämnar svar till Brukarrådet som sedan kan diskutera kring svaren. På så sätt påverkar vi hur vi arbetar tillsammans framåt.

Har du frågor till Brukarrådet?

Du kan välja att prata med någon i Brukarrådet och berätta vad du tycker att de ska ta upp vid sina möten. Eller skicka dina frågor till dem på mail.

Du kan själv vara med i något av våra Brukarråd om du har LSS-beslut och boende eller jobb genom vård och omsorg i Uppsala kommun. Om du anmäler dig skrivs du upp på en väntelista tills det blir en ledig plats.

Här hittar du lättläst information om Brukarrådet (PDF, 141 KB)

Brukarrådet Daglig verksamhet når du genom att kontakta:

Agneta Schelen, agneta.schelen@uppsala.se, 018-727 72 33

Brukarrådet Boende når du genom att kontakta:

Ulrika Keisu, ulrika.keisu@uppsala.se, 018-727 07 59 

Uppdaterad: