Äldreboende

Individen i fokus

Vi ger stöd, omsorg och vård dygnet runt och lägger stor vikt vid personliga önskemål och behov.

Kompetent personal

Som stor och attraktiv arbetsgivare har vi kompetent och erfaren personal och vårt arbete styrs av ett genuint intresse för människor.

Alla boenden har tillgång till sjukvårdspersonal dygnet runt och erbjuder dig en egen kontaktman som tar extra ansvar för din trivsel.

Stöttar anhöriga

Det är viktigt att du som hjälper en närstående får stöd och egen tid för att orka och må bra. Vi har demensteam med specialkunskap som även kan ge stöd till anhöriga.

Uppdaterad: