Arbetsterapeut

Som arbetsterapeut inom våra verksamheter arbetar du för att skapa en meningsfull och aktiv vardag genom att ta till vara och stärka varje individs kognitiva, sociala och fysiska färdigheter.

Det kan handla om att anpassa hemmiljön och övriga miljöer i personens omgivning för att möjliggöra ett så aktivt liv som möjligt utifrån varje individs egna förutsättningar, förmåga och vilja.

Arbetsuppgifter för dig som arbetsterapeut

Till de vanligaste arbetsuppgifterna för våra arbetsterapeuter hör bland annat att:

  • Göra egna bedömningar av ADL, förflyttningsmöjligheter och hjälpmedelsbehov
  • Prova ut och föreskriva hjälpmedel
  • Vårdplanera individuellt och i team 
  • Ansvara och ha tillsyn av MTP
  • Genomföra MMT-test

Jessica berättar

Jessica Eriksson, arbetsterapeutJessica Eriksson, arbetsterapeut inom Uppsala kommun, berättar:

– Här får jag prova olika arbetssätt, det tycker jag om. Vi har bland annat använt Google Earth för att besöka olika platser i världen via datorn och det lockade fram många fina samtal. Efteråt kunde de boende prata i timmar med varandra om resor de gjort och var de hade bott. Mängder av minnen kom tillbaka och det var mycket prat och skratt. Man blir överraskad ibland över hur spännande historier människor bär på.

Vill du arbeta som arbetsterapeut hos oss?

Läs mer om hur du visar ditt intresse på sidan om intresseanmälan.

Uppdaterad: