Om projektet

Målet med Funk-IT Lyftet är att öka den digitala kompetensen i samhället. FunkIT-Lyftet började som ett projekt som drevs av Uppsala kommun. Projektet genomfördes med pengar från Post- och telestyrelsen (PTS). PTS slutrapport PTS350.png

Sedan april 2021 är Funk-IT Lyftet ett fast uppdrag.

Materialet är fritt att använda

Licensen Creative Commons erkännande icke-kommersiell innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, men inte att verket används i kommersiella sammanhang. I samband med att verket används så ska också upphovsmannen anges.

CC 88x31.png

Tillbaka till startsidan

Uppdaterad: