Behandlingsassistent/Boendestödjare

Som behandlingsassistent/boendestödjare inom Uppsala kommun finns en stor bredd på verksamhetsområden du kan arbeta inom.

Oavsett verksamhet kommer du att arbeta med personer som har någon form av psykisk ohälsa, psykisk sjukdom, beroendeproblematik och/eller sociala problem.

Arbetsuppgifter för dig som behandlingsassistent/boendestödjare

Till de vanligaste arbetsuppgifterna för våra behandlingsassistenter och boendestödjare hör bland annat att

  • stödja, coacha, samtala och vägleda i praktiska, sociala och kommunikativa sammanhang
  • arbeta med medicinska insatser utifrån delegering av legitimerad personal
  • skapa en meningsfull, fungerande och, i så stor utsträckning som möjligt, självständig vardag genom olika insatser och stöd
  • samarbeta med övriga professioner i teamet runt personen för att säkerställa en god och kvalitativ vård och omsorg.

Vill du arbeta som behandlingsassistent eller boendestödjare hos oss?

Läs mer om hur du visar ditt intresse på sidan om intresseanmälan.

Uppdaterad: