Hög kundnöjdhet

Vård och omsorg inom Uppsala kommun har mycket nöjda kunder enligt en kundnöjdhetsmätning som genomfördes under 2016. För det har vi bland annat alla våra medarbetare att tacka, de fick toppbetyg i bemötande, engagemang och kompetens.

Representativt och bra underlag

Våren 2016 genomförde vård och omsorg inom Uppsala kommun en NKI-undersökning (Nöjd Kund Index). Syftet var att ta reda på vad kunderna tycker om våra verksamheter, tjänster och om de har förtroende för oss. Undersökningen gjordes med hjälp av SKI (Svenskt kvalitetsindex).

En frågeenkät distribuerades till 7 405 av våra kunder och av dessa svarade 41 procent, vilket gav ett representativt och bra underlag enligt SKI. Frågorna i enkäten rörde nöjdhet, förväntningar och hur nära eller långt ifrån en perfekt leverantör kunden upplever vård och omsorg inom Uppsala kommun. Det sammanvägda betyget landar i ett index.

Mycket nöjda kunder

Resultatet i undersökningen visar att vi har mycket nöjda kunder med ett index på 78,8. Index under 60 innebär missnöjda kunder. Index mellan 60 och 75 innebär nöjda kunder och allt över 75 innebär mycket nöjda kunder.

Resultatet och kundnöjdheten står sig starkt i jämförelse med motsvarande kommunal service i Sverige och jämfört med andra kommunala branscher. Uppsala kommuns vård och omsorg ligger enligt undersökningen i toppskiktet.

Undersökningen visar att det kunderna uppskattar mest är:

  • Medarbetarnas bemötande och engagemang
  • Medarbetarnas kompetens
  • Att verksamheten ger trygghet

 

Vill du vara med?

Vill du också vara en av våra medarbetare? Läs mer på vår sida om intresseanmälan.

Uppdaterad: