Socionom/Beteendevetare

Som socionom/beteendevetare, inom området vård och omsorg i Uppsala kommun, finns en stor bredd på verksamhetsområden du kan arbeta inom.

Oavsett vilken av våra verksamheter du arbetar inom kommer du att arbeta med personer som har någon form av psykisk ohälsa, psykisk sjukdom, beroendeproblematik och/eller sociala problem.

Arbetsuppgifter för dig som socionom/beteendevetare

Till de vanligaste arbetsuppgifterna för våra socionomer/beteendevetare hör bland annat att:

  • Utreda och behandla utifrån individens psykiska mående och sociala problematik
  • Stödja, coacha, samtala och vägleda i praktiska, sociala och kommunikativa sammanhang
  • Utbilda och handleda övrig personal inom den egna arbetsgruppen och inom individens övriga sociala nätverk

Simon berättar

Simon Widberg, socionom inom Vård & omsorg.Simon Widberg, socionom, familjeutredare/teamledare inom Uppsala kommun, berättar:

– Jag arbetar med ungdomar som kommer hit till Övernäs akut- och utredningshem. När jag sökte tjänst som utredare efter min examen i Örebro visste jag att det var just hit jag ville. Här jobbar vi i team med flera olika professioner på plats, bland annat psykologer och speciallärare. Vi kan erbjuda fem olika utredningsdelar som tittar på ungdomens behov utifrån olika perspektiv. Det är sällsynt att ha tillgång till det varje dag inom en HVB-verksamhet och det bidrar enormt till att höja kvaliteten på utredningarna.

– Jag gillar att jobba med ungdomar. Jag vill hjälpa dem att få tillgång till sina resurser. I våras fick jag erbjudandet att bli teamledare. Jag blev glad och överraskad att jag fick den chansen efter så kort tid. Nu har jag också fått möjlighet till vidareutbildning genom jobbet. Jag kommer att söka till steg 1, en grundutbildning i psykoterapi vid universitetet.

Vill du arbeta som socionom hos oss?

Läs mer om hur du visar ditt intresse på sidan om intresseanmälan.

Uppdaterad: