Illustration för Vård & omsorgs etiska kod

Vår etiska kod

Vi som arbetar inom vård och omsorg ...

... respekterar alla människors lika värde.

... bemöter dem vi är till för utifrån deras rätt till självbestämmande och integritet.

... agerar om vi upptäcker risk för kränkningar eller andra missförhållanden i vår verksamhet.

... vidareutvecklar ständigt vår kompetens och vårt arbetssätt.

... tar ett långsiktigt ansvar för vår verksamhet.

... är goda ambassadörer för Uppsala kommun, vård och omsorg.

 

Rimmar vår etiska kod med dina egna värderingar?

Och har du utbildning eller erfarenhet av arbete inom vård och omsorg? Då vill vi gärna träffa dig!

Läs mer om hur du visar ditt intresse.

Uppdaterad: