Anhörigstöd

SNAPH:s föreläsningsprogram

SNAPH:s digitala föreläsningsprogram hösten 2021. SNAPH är ett samarbete mellan Stockholmskommunerna, psykiatrin i region Stockholm, studieförbundet Sensus och många av länets organisationer verksamma inom psykisk hälsa-området.

Se höstens program för deras digitala föreläsningar här.

Uppdaterad: