Socialpsykiatri

Många genomgår kortare eller längre perioder i livet då vardagen inte fungerar. Familjen, vännerna och våra vanliga nätverk räcker inte riktigt till. Då kan man behöva ytterligare trygghet och stöd.

Vi erbjuder stöd till dig som har psykiatriska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Målet för oss är att hjälpa dig finna vägar till bättre balans och ordning i tillvaron.

Träffpunkter socialpsykiatri

Välkommen till någon av våra träffpunkter i Uppsala.

Läs mer om Träffpunkter socialpsykiatri

Sysselsättning

Vi har olika former av sysselsättning. Kanske söker du något nytt eller vill komplettera det du redan gör idag.

Läs mer om Sysselsättning socialpsykiatri

IPS Arbetscoacher

IPS Arbetscoacher vänder sig till dig som har en psykisk funktionsnedsättning och som vill finna, få och behålla ett arbete på öppna arbetsmarknaden och behöver stöd för att komma dit.

Läs mer om Arbetsmarknadsstöd socialpsykiatri

Stöd i studier

Stöd i studier vänder sig till dig som är 18–40 år, har en psykisk funktionsnedsättning och behöver stöd att studera och ta dig igenom en utbildning.

Läs mer om Stöd i studier

Boenden

Våra boenden riktar sig till personer med psykisk ohälsa och varierande funktionsförmåga.

Läs mer om Boende socialpsykiatri

Boendestöd

Boendestöd är ett stöd i och utanför den egna bostaden för att du ska kunna leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Läs mer om Boendestöd socialpsykiatri

Hikikomori

Verksamheten Hikikomori vänder sig till dig som har isolerat dig hemma under en lång tid på grund av rädsla eller social ångest. Vi på Hikikomori ger dig professionellt stöd för att du ska ta dig ur isoleringen.

Läs mer om Hikikomori
Uppdaterad: