Socialpsykiatri

Många genomgår kortare eller längre perioder i livet då vardagen inte fungerar. Familjen, vännerna och våra vanliga nätverk räcker inte riktigt till. Då kan man behöva ytterligare trygghet och stöd.

Vi erbjuder stöd till dig som har psykiatriska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Målet för oss är att hjälpa dig finna vägar till bättre balans och ordning i tillvaron.