Äldreboende

Vård- och omsorgsboende

Det finns drygt 20 olika vård- och omsorgsboenden i Uppsala för dig som är äldre och har behov av vård och omsorg dygnet runt.

Boendena finns centralt i Uppsala och i närområdet, alla med sin egen karaktär. På ett antal boenden finns till exempel demensvårdsplatser, korttidsvård och plats för boende med psykisk ohälsa.

Individen i fokus

Vi ger stöd, omsorg och vård dygnet runt och lägger stor vikt vid personliga önskemål och behov.

Läs mer om Individen i fokus

Våra vård- och omsorgsboenden

Våra boenden ger vård och omsorg dygnet runt, i Uppsala med omnejd. Här är en lista över boenden i kommunal regi.

Läs mer om Våra vård- och omsorgsboenden

Ansök om plats på vård- och omsorgsboende

Du kan ansöka om äldreomsorg genom att skicka in en blankett eller genom att boka ett möte med en handläggare. Läs mer på uppsala.se.

Läs mer om Ansök om plats på vård- och omsorgsboende

Avgifter för äldreomsorg

När du bor på ett vård- och omsorgsboende betalar du för hyra, omvårdnad, mat och förbrukningsartiklar. Läs mer på uppsala.se.

Läs mer om Avgifter för äldreomsorg
Uppdaterad: