Äldreboende

Särskilda besöksrutiner

Vi rekommenderar att ta kontakt med aktuellt boende för information om vilka särskilda rutiner som gäller för boendet. Tänk på att inte komma för många samtidigt. Detta för att ni ska kunna hålla avstånd hos den ni besöker. 

Läs mer om våra besöksrutiner.

Varmt välkommen!

Äldreboende

Våra äldreboenden

Våra boenden ger vård och omsorg dygnet runt, i Uppsala med omnejd.

Läs mer om Våra äldreboenden

Måltider

Vi serverar näringsriktiga och smakrika måltider från Måltidsservice.

Läs mer om Boende och måltider

Vi erbjuder vård- och omsorgsboenden i och nära Uppsala, alla med sin egen karaktär. På ett antal boenden kan det även finnas demensvårdsplatser, platser för korttidsvård eller för boende med psykisk ohälsa.

Personliga behov i fokus

Vi ger stöd, omsorg och vård dygnet runt och lägger stor vikt vid att dina önskemål och behov ska stå i centrum.

Inom våra vårdboenden arbetar vi mycket med utevistelse, trivsamma måltider och olika former av träning för att öka trivseln och den sociala samvaron. På flera boenden finns äldrepedagoger med specialutbildning kring äldres hälsa och sociala liv.

Som stor och attraktiv arbetsgivare har vi kompetent och erfaren personal och vårt arbete styrs av ett genuint intresse för människor.

Vi har demensteam med specialkunskap inom området och ger även stöd till anhöriga genom Anhörigcentrum.

Broschyr om våra äldreboenden

I vår broschyr kan du läsa en sammanfattning av informationen om våra äldreboenden.

Uppdaterad: