Äldreboende

Besöksförbud på vård- och omsorgsboenden med anledning av Covid-19 (Corona)

Du som anhörig ska inte besöka vård- och omsorgsboenden med anledning av smittspridning av Corona (covid-19). Uppsala kommuns vård- och omsorgsverksamheter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Undantag kan förekomma i angelägna fall och i samband med tidsbokning för besök utomhus vid plexiglasskydd. Vänd dig till respektive boendes verksamhetschef för mer information.

Äldreboende

Vi erbjuder vård- och omsorgsboenden i och nära Uppsala, alla med sin egen karaktär. På ett antal boenden kan det även finnas demensvårdsplatser, platser för korttidsvård eller för boende med psykisk ohälsa.

Personliga behov i fokus

Vi ger stöd, omsorg och vård dygnet runt och lägger stor vikt vid att dina önskemål och behov ska stå i centrum.

Inom våra vårdboenden arbetar vi mycket med utevistelse, trivsamma måltider och olika former av träning för att öka trivseln och den sociala samvaron. På flera boenden finns äldrepedagoger med specialutbildning kring äldres hälsa och sociala liv.

Som stor och attraktiv arbetsgivare har vi kompetent och erfaren personal och vårt arbete styrs av ett genuint intresse för människor.

Vi har demensteam med specialkunskap inom området och ger även stöd till anhöriga genom Anhörigcentrum.

Broschyr om våra äldreboenden

I vår broschyr kan du läsa en sammanfattning av informationen om våra äldreboenden.

Uppdaterad: