Kvinnoboende

Kvinnoboendet Tildagården

Kvinnoboendet Tildagården är ett skyddat boende för kvinnor och deras barn, vilka utsatts för våld i nära relation. Tildagården är ett akut boende som tar emot placeringar dygnet runt från hela landet. Boendet har plats för 7 kvinnor.

Inga nya placeringar för tillfället

Just nu tar vi inte emot nya placeringar på Tildagården. Om du behöver stöd kan du kontakta Nexus resurscentrum.

Kontaktuppgifter och information om Nexus resurscentrum på uppsala.se.

Om Tildagården

Från den 1 juni 2020 har skyddat boende Siri bytt namn till Tildagården.

Tildagården är ett skyddat boende för kvinnor och deras barn, vilka utsatts för våld i nära relation. Boendet är ett akut boende som tar emot placeringar dygnet runt från hela landet.

Verksamheten är fokuserad på korta utredningar på omkring tre till fyra veckor. Under behandlingstiden görs en intensiv utredning med bedömning av behov och vidare utslussning till lägenheter där behov finns. På Tildagården bor man i en egen lägenhet eller i ett rum med självhushåll. Säkerheten är hög och det finns personal dygnet runt. Personalen som arbetar här är utbildade socionomer eller behandlingsassistenter. 

Placering sker alltid i samarbetet med socialtjänst.

Kontakta Tildagården dygnet runt

Till Tildagården kan du ringa dygnet runt för information eller förfrågan om plats. Placering på Tildagården sker alltid i samarbete med socialtjänsten.

Telefon: 018-727 83 00

E-post: tildagarden@uppsala.se

Verksamhetschef

Andreas Lindman

Telefon: 072-539 18 25

E-post: andreas.lindman@uppsala.se

Uppdaterad: